Biometrický výzkum je v posledních letech výrazně ovlivněn rozvojem neuronových sítí, které do této oblasti přinesly mnoho nových možností. Jelikož jsme se dlouhodobě věnovali vývoji hardwarových řešení, zkoumáme možnosti optimalizace neuronových sítí pro vestavění do zařízení nebo edge zařízení.

V rámci týmu se aktuálně věnujeme vývoji snímače žil v prstu a potřebným algoritmům tak, aby bylo možné vytvářet 3D reprezentaci krevního řečiště prstu. Jedná se o poměrně komplexní výzkum, který zahrnuje vývoj snímače, pro který je potřeba jak znalostí z optiky, tak i návrhu elektroniky. V další fázi pak budeme pracovat na vývoji potřebných algoritmů.

Další výzkum je zaměřen na algoritmy pro rozpoznávání podle obličeje, ve kterém máme dlouholetou zkušenost. Nicméně je nutno podotknout, že oblast rozpoznávání obličeje se poměrně rychle rozvíjí a představuje pro výzkumníky velkou výzvu.

Dalším tématem, kterým se dlouhodobě zabýváme, je lokalizace onemocnění na sítnici oka. Toto téma zkoumáme již delší dobu.

V rámci forenzního zkoumání může nastat situace, při které je zachycená osoba bez zřetelného obličeje. V rámci našeho výzkumu vyvíjíme řešení, které provádí rekonstrukci základních antropometrických proporcí osoby pro účely ztotožnění. Význam tohoto výzkumu spočívá především ve situacích, kdy máme k dispozici referenční proporce podezřelého a snažíme se porovnat je s předpokládanými proporcemi osoby získanými ze snímku či videosekvence.

Výzkumná témata pro BP/DP/Projektové praxe

https://strade.fit.vutbr.cz/enis/bpdp/topics