Čím se zabýváme

Rozpoznávání osob

Na základě bohatých zkušeností v biometrii se zabýváme výzkumem řešení pro rozpoznávání osob podle biometrických vlastnosti, jakou jsou otisky prstu, obličej, žíly prstu či ruky a dalších.

Detekce živosti

Zabýváme se testování a vývojem technologií na detekci, zdali je použitá biometrická vlastnost skutečná (od reálné osoby) či nikoliv (jedná se o podvrh). Především pak tento výzkum provádíme v oblasti 2D a 3D reprezentace obličeje a otisků prstů.

Biometrické senzory

V rámci výzkumné skupiny máme zkušenost s přípravou a vývojem algoritmů pro komerční biometrické senzory. Přičemž jsem schopni zhodnotit požadavky zadavatele a připravit plán vývoje.

Umělá inteligence

Jelikož sledujeme trendy v oblasti zpracování obrazu, kde se v poslední době výrazně uplatňuje AI, zabýváme se kromě využití neuronových sítí pro biometrii i jinými aplikacemi využívající AI pro zpracování dat z kamer.

O skupině


Výzkumná skupina STRaDe je součástí Ústavu inteligentních systémů na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Hlavním zaměřením skupiny je výzkum a vývoj technologií v oblasti bezpečnosti, který zahrnuje jak software, tak i hardware. Bezpečnostní technologie obklopují velmi širokou škálu aplikací a zařízení. Největší část našeho výzkumu se soustředí na biometrii. Zabýváme se mnoha aspekty biometrie, přičemž naše znalosti a zaměření pokrývají celou řadu algoritmů a řešení, jako jsou například snímání a rozpoznávání otisků prstů, duhovky a sítnice, 3D obličej a ruce, rozpoznání žil, detekce živosti různých biometrik atd. Dále se zaměřujeme na vývoj řešení využívajících zpracování obrazu a umělou inteligenci. Máme zkušenosti s klasickými hlubokými neuronovými sítěmi, GAN sítěmi, LSTM sítěmi a jejich akcelerací.

Kontakt