Tomáš Goldmann

Člen

Tomáš se v rámci aktuálního výzkumu zaměřuje na využití neuronových sítí v reálném čase na embedded zařízeních. Především pak na optimalizaci neuronových sítí pro detekci, rozpoznávání a určování živosti obličeje.

Dále se dlouhodobě zaměřuje na výzkum pro evaluaci algoritmů pro rozpoznání obličejů v specifických situacích (natočení, komprese atd.). Dále se zabývá tvorbou přístupů pro generování datasetů obličejů s cílem zachovat antropometrické vlastnosti reálných osob. 

Filip Orság

ČLEN

Filip je jedním ze zakládajících členů skupiny STRADE. V rámci doktorské práce se věnoval oblasti biometrie a zabýval se především rozpoznáváním podle hlasu a později rozpoznáváním mluvčího podle hlasu. Postupně se však přesunul do oblasti zpracování obrazu a realizoval v ní několik projektů.

Ondřej Kanich

ČLEN

Ondra je dlouhodobým členem skupiny, který má bohaté zkušenosti s výzkumem zaměřeným na otisky prstů. Konkrétně pak na detekci a klasifikaci jejích poškození. S tím přímo souvisí i generování a simulování poškození do syntetických otisků prstů.

Kromě toho se profesně věnuje simulaci výrobních systémů (dopravníkových a jiných linek). V rámci práce na fakultě vyučuje biometrii a vede kvalifikační práce studentů.

Martin Sakin

ČLEN

Martin se především zaměřuje je na detekci živosti ruky či prstů pomocí multispektrálního osvětlování. S tím souvisí i tvorba falzifikátů a vývoj laboratorního biometrického zařízení pro snímání.

Krom výzkumu se v rámci komerční práce věnuje vývoji a správě informačních systémů ve frameworku Django pro belgickou univerzitu. Vyučuji laboratoře v předmětu biometrie a cvičení zaměřené na základy nebo nízkoúrovňové programování.

Štěpán Rydlo

ČLEN

Štěpán se především zaměřuje na extrakci krevního řečiště prstu, což souvisí s vývojem senzoru a zpracováním dat. Dále pracuje na projektu, který se zabývá vytvořením řešení pro zachycení laserového paprsku pomocí optických snímačů. Kromě těchto zařízení má také zkušenosti s vytvářením různých kompilačních hardwarových řešení.

Dříve pracoval na zpracování radiového signálu za účelem lokalizace objektu, přičemž využívá princip na kterém jsou založené GNSS systémů.

Andrii Kavetskyi

ČLEN

Andrii se v rámci svého výzkumu zaměřuje na biomedicinská data, konkrétně pak na hodnocení, detekci a segmentaci patologií na snímcích sítnice.

Filip Pleško

ČLEN

Filip se podílí na výzkumu v oblasti rozpoznávání tváře. Primárně pak na analýzu útoku na tyto systémy a hledání možnosti obrany proti nim. V rámci dlouhodobého výzkumu pak na vylepšování 2D a 3D systému pro rozpoznávání podle tváře.

Lukáš Semerád

ČLEN

Lukáš se dlouhodobě věnuje určování přesnosti a spolehlivosti biometrických systémů, které pracují na principu rozpoznávání oční duhovky a sítnice. Dále pak na projevech očních nemocí na sítnici.

Kromě toho v rámci výzkumu řešil stanovení množství biometrické entropie v sítnici, algoritmus pro spolehlivé rozpoznávání lidí podle sítnice. Má bohaté zkušenosti s výukou jak na středních školách tak i na vysoké škole, kde učil nízkoúrovňové programování, základy umělé inteligence, biometrických systémy a senzorové aplikace.

Samuel Šimún

ČLEN

Samuel je nejnovějším členem našeho týmu. Zaměřuje se především na oblast strojového učení s využitím neuronových sítí, což obnáší tvorbu datasetů, analýzu dat a jejich předzpracování a testování architektur neuronových sítí.

Dále má zkušenosti s generativní umělou inteligencí – s metodami jejího využití, prompt engineering a nasazením modelů on-premise. Dále pak s využitím pro různé uživatelské případy jako tvorba dynamického kódu, odpovědi na otázky v dokumentech, analýza dat a podobně.

Dále má zkušenosti s generativní umělou inteligencí – s metodami jejího využití, prompt engineering a nasazením modelů on-premise. Dále pak s využitím pro různé uživatelské případy jako tvorba dynamického kódu, odpovědi na otázky v dokumentech, analýza dat a podobně.