Počátky se datují do roku 2000, kdy doc. Drahanský řešil diplomovou práci na rozpoznávání otisků prstů, zatímco dr. Orság se věnoval diplomové práci na rozpoznávání hlasu. Se založením výzkumné skupiny STRaDe a s postupným přibýváním studentů nejen na doktorské, ale i na magisterské či bakalářské úrovni, jsme se začali zabývat poměrně rozsáhlou skupinou biometrických témat. Zpočátku to byly právě otisky prstů a hlas. Posléze jsme opustili téma hlasu, avšak zahájili jsme výzkum v oblasti detekce živosti (především na prstech), rozpoznávání 3D obličeje, 3D ruky a žil prstu či ruky, výrobou různých falzifikátů biometrických charakteristik, snímáním a rozpoznáváním duhovky a sítnice oka. Dále nás začal zajímat i vliv onemocnění na proces rozpoznávání biometrických charakteristik, především u prstů a charakteristik oka. Součástí našeho výzkumu je nejen návrh a implementace patřičných algoritmů, ale také snímání biometrických dat a návrh a konstrukce hardwaru pro biometrické systémy. Díky účasti v mnoha biometrických projektech, včetně testování biometrických systémů (např. pro Národní bezpečnostní úřad), jsme získali mnoho zkušeností, které jsme postupně sdíleli v rámci týmu. Kromě toho máme zkušenosti s komentováním návrhů pracovních norem.

Dále jsme se věnovali i biomedicínským datům. Počátky práce na biomedicínských aplikacích spadají do roku 2012, kdy se naše výzkumná skupina STRaDe zúčastnila projektu ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu) v platformě BME, který byl součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny. Tento projekt skončil v roce 2015. V minulosti jsme se také zabývali aplikacemi pro zpracování a analýzu echokardiografických medicínských záznamů, detekci a zjištění velikosti hematomů pro chytrá zařízení na platformě Android a aplikacemi pro zpracování databáze AHEAD (obsahuje podrobná data pacientů trpících nějakým kardiovaskulárním onemocněním). Největší zájem je však věnován tématům detekce a rozpoznávání onemocnění kůže na prstech a onemocnění zejména sítnice, ale i duhovky oka.

Na závěr nemůžeme opomenout další oblasti, do kterých jsme v rámci našich činností pronikli, a tou je počítačové vidění a robotika. Počítačové vidění je úzce provázáno s biometrickými systémy. Pro získání obrazu mnoha biometrických charakteristik je třeba využít kamerového systému. Principy zpracování získaných dat jsou často velmi podobné algoritmům a technikám počítačového vidění.

Největších úspěchů jsme dosáhli v rámci řešení projektů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Výzkum a vývoj technologií pro inteligentní optické sledovací systémy) a Ministerstva vnitra ČR (Nástroje a metody pro zpracování videa a obrazu pro boj proti terorismu), jejichž výsledkem je celá řada produktů. V první řadě se jedná o kamerový systém s viditelností až na 8 km, umístěný na vojenském manipulátoru a připojený k výkonnému počítači s GPU. Jeho součástí je velká škála aplikací (algoritmů) pro například sledování objektů (včetně dílčího pohybu za překážkami), stabilizaci obrazu ve videu, detekci a rozpoznávání definovaných objektů (například zbraně, obličeje), anonymizaci zvolených objektů ve videu, zpracování 3D dat atp.

V oblasti vývoje hardwaru pro počítačové vidění máme zkušenosti jak s konstrukcí kamerového systému pro sledování vzdálených objektů, tak i s vývojem desek plošných spojů s DSP a FPGA pro systémy PAL/NTSC a FullHD. Dá se říct, že jsme se v této oblasti posouvali, stejně jako probíhal přechod z analogových kamer na digitální.

V roce 2023 a 2024 došlo ve skupině k personálním změnám, což vedlo k reorganizaci s cílem zachovat výzkum v oblasti biometrie a podpořit jej talentovanými studenty z naší fakulty.